Biler på træpiller

Noget af det nyeste inden for alternativ energi er biler der drives af træpiller, her tænker mange så allerede, en damp bil? Nej selv om man lige umiddelbart skulle tro af man brændte træ pillerne af og benyttede varmen fra denne afbrænde til at få bilen til at køre er det ikke tilfældet i dette projekt om træpiller fra kvalibrænde ApS. Derfor opløsning træpillerne i en kemisk væske og energien som er lagret i træpiller frigives som ild og brint. Det er så denne brint der bruges i motoren til at drive bilen. Teknologien er stadig temmelig ny og derfor stadig på forsøgs basis. P.t. udnyttes cirka 30% af energien fra træpiller som bruges til ren drivkraft til køretøjet. Man regner med at i løbet af de næste 2-3 år vil dette tale være på 50-55% og så begynder det at blive et stærkt alternativ til el og normalle brint biler. Trækpiller er nemme at lave og forholdsvis billige i forhold til brint, disel og benzin så derfor vil det fint kunne betale sig økonomisk med biler der køre på træpiller. Men et af problemerne med denne her løsning frem for el biler, er Co2 udledningen. Godt nok slipper man for mange af de skadelige og forurenende partikler man finder i benzin og disel men Co2 udledningen er nærmest den sammen og med alt den snak om global opvarmning, gør at træpiller ikke er en af de alternative drivmidler som er mest i fokus lige som det var i sin tid med almindelig brænde og briketter. Her er elbilen klart den førende da El jo kan produceres på mere miljø rigtige måde, som f.eks. via solceller, vindmøller eller vandkraft og dermed ikke bidrager til en forøgelse af Co2 niveauet globalt set. Der laves også flere forsøg med andre typer af træbaseret bio brændsel som f.eks. briketter hvilket bl.a. ses her på Co2 briketters test hvor man tester andre typer af brændsel for at se hvilke er mest effektive i forhold til ting som pris, energimængde, plads – produktion og transport, alt sammen noget der er med i overvejelserne når der skal tænkes alternativ drivkraft til biler. Træpiller fremstilles på cirka samme måde som briketter gør, hovedsagligt af kvalitets savsmuld der presses sammen under ekstremt højt tryk og er en rigtig god form for brænde.

Bliver dette så det næste store inden for biler? Pga. af Co2 problemerne vil denne type af biler næppe vinde stor indpas i Europa, heller ikke i de mere lavtstillede lande pga. af de forholdsvis store produktions omkostninger der vil være ved denne typer af biler på træpiller. Dog er det en teknologi vi kan lære meget af og noget der bestemt er værd at forske i på den ene eller anden måde. Biler på træpiller er noget vi kommer til at se meget mere til.

Kilde:Træpiller fra kvalibrænde ApS